Učitavanje...

O nama

Naša specijalistička ordinacija za plućne bolesti je opremljena kompletnom najsavremenijom neinvanzivnom dijagnostičkom aparaturom, koja može da prikaže potpunu sliku i stanje traheo-bronhijalnog stabla, kao i da otkrije početne poremećaje i promene u alveolama bez čije funkcije i odgovarajuće očuvanosti nema osnovne funkcije života - razmene gasova, čime je ugrožena funkcija i rad svih drugih organa i sistema.

Naš zadatak je da utvrdimo sve faktore rizika za eventualni nastanak neželjenih plućnih događaja, a merama koje ćemo savetovati i preduzimati želimo da doprinesemo kvalitetnom životu naših pacijenata, a i da predupredimo neželjene, nekada i fatalne događaje, jer kad ih blagovremeno uočimo, prepoznamo i lečimo, možemo dovesti do izlečenja, odnosno velikog uticaja na smanjenje kliničke slike osnovne bolesti i samim tim značajnog poboljšanja kvaliteta života pacijenta.

BIOGRAFIJA Prof. dr Božidar Anđelić
BIOGRAFIJA Prof. dr Slavica Obradović - Anđelić

Šta nudimo našim pacijentima:

 • Kompleksan pulmološki pregled i konsultacija
 • Kompletna plućna funkcija (Bodipletizmografija, pulsoksimetrija, gasna analiza)
 • Dijagnoza bronhijalne astme
 • Pravovremena dijagnoza i terapija rinitisa
 • Pojedinačna ekspertiza za ocenu radne sposobnosti
 • Preoperativna procena plućne funkcije (za operacije kako na grudnom košu i plućima, tako i za sve druge planirane hirurške intervencije u opštoj anesteziji), EKG
 • Kompletna alergološka obrada (standardne inhalatorne probe, nutritivne alergološke probe, razložene alergene)
 • Imunizacija
 • Inhalatorna terapija
 • Oksigenoterapija, uz edukaciju pacijenta

Pročitajte više o našim uslugama

Preporuke Evropskog udruženja za bolesti pluća (ERS):

 1. Bez pušenja!
 2. U zdravom telu – zdrav duh! Upražnjavati redovno fizičku aktivnost. Psihosocijalna i nutritivna podrška.
 3. Boravak i rad van aero – zagađenih prostorija, koristiti sva raspoloživa sredstva zaštite u slučajevima eksponiranosti lošim mikro i makro klimatskim uslovima.
 4. U svim slučajevima kada postoji sumnja da su tegobe uzrokovane alergijom (egzo ili endogeno uzrokovanom) izbegavati inkriminisane materije.
 5. Koristiti prirodne antioksidante svakodnevno u ishrani jer se poremećena ravnoteža antioksidant-slobodni radikal okrivljuje za puno plućnih bolesti koje su u ekspanziji.
 6. Strategija prevencije plućnih bolesti, pre svega astme, obuhvata vakcinaciju i specifičnu imunoterapiju.
 7. Vakcina protiv sezonske gripe, kao i protiv bakterijskih infekcija, je značajan prediktor u sprečavanju ili nastanku blagih formi bolesti.