Učitavanje...

Biografija Prof. dr Božidar Anđelić

Prof. dr Božidar Anđelić je rođen 10. aprila 1945. godine u Žablju. Posle završene osnovne škole, završio je Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu i Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, 1972. godine.

Posle obavljenog specijalizantskog staža uspešno je položio specijalistički ispit 1977. godine iz Pneumoftiziologije.

U toku svog profesionalnog angažmana boravio je godinu i po dana na studijskim i specijalističkim usavršavanjima u Republici Nemačkoj, u oblasti hemodinamike i patofiziologije disanja.

Zadnjih 25 godina obavljao je rukovodeće i odgovorne funkcije na Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, najpre kao načelnik, a potom i kao Upravnik Klinike za urgentnu pulmologiju i patofiziologiju disanja.

Doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu iz hemodinamike i patofiziologije disanja odbranio je 1993. godine.

Akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, započeo je kao asistent, da bi svojim daljim stručnim i akdemskim usavršavanjem stekao zvanje redovnog profesora.

Objavio je preko 150 stručno-naučnih radova u domaćoj i stranoj literaturi, kao i dve monografije iz patofiziologije disanja.

U toku dugogodišnje karijere na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine svakodnevnim pregledima i radu na terapijskim postupcima i kontroli hospitalizovanih i ambulantnih plućnih bolesnika, stekao je veliko kliničko iskustvo pulmologa.

Tokom dvadesetpetogodišnjeg vođenja odeljenja za patofiziologiju disanja, to odeljenje je postiglo značajnu afirmaciju kako u domaćim, tako i u međunarodnim stručnim krugovima.

Prof. dr Božidar Anđelić je dobitnik brojnih visokih priznanja stručnih i državnih institucija.