Učitavanje...

Post - COVID

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, kao i činjenicu da je značajan broj naših sugrađana preležao Covid infekciju, važno je ukazati na potrebu praćenja toka oporavka organizma u post-covid periodu. Jer, Covid je sistemska bolest, koja utiče na zdravstveno stanje celog organizma i može se desiti da osoba/e koje su prebolele ovu infekciju u post-covid periodu razviju određene zdravstvene posledice.

Naročito je važno pratiti stanje pluća i celokupnog respiratornog sistema, jer nas dosadašnje iskustvo uči da je Covid pre svega respiratorna infekcija, odnosno da najviše posledica ostavlja upravo na pluća i celokupan respiratorni sistem. Vrlo je važno da osobe koje su preležale Covid infekciju, čak i ako nemaju vidljivih simptoma u periodu nakon iste, a u dogovoru sa svojim izabranim lekarom, redovno kontrolišu zdravstveno stanje, naročito pluća i respiratornog sistema u celini.

Posebno želimo da ukažemo na, sada već u praksi potvrđenu činjenicu, da su pluća, odnosno plućno tkivo, naročito osetljiva na Covid infekciju, i da je jako važno pratiti njihovo stanje u periodu oporavka od iste. Koliko će to trajati odrediće izabrani lekar, a u zavisnosti od specifičnosti stanja plućnog tkiva, odnosno, celokupnog reapiratornog sistema svakog pojedinca.

Kod nas u ordinaciji je moguće uraditi celokupan, kompleksan pregled plućne funkcije, na najsavremenijem aparatu – BODIPLETIZMOGRAFU, koji prikaže stanje plućnog tkiva do najsitnijih plućnih alveola, kao i stanje coelokupnog respiratornog sistema. Jer, pluća imaju površinu cca od 75 do 80m2, i veoma je važno pažljivo, kontinuirano, i visoko stručno pratiti njihov oporavak u periodu nakon preležanog Covid-a.

Iskustvo nas uči, da je posebno važno pratiti nivo IgM antitela u periodu nakon preležanog Covid-a, jer se neretko dešava da u telu pacijenta ostanu izvesni „džepovi“ Covid virusa, koji predstavljaju potencijalnu „bombu“ po zdravlje čoveka, iako u konkretnom trenutku osoba ne pokazuje nikakve simptome i vraća se normalnom životu. Takva situacija se može potvrditi samo proverom nivoa IgM antitela, ali nikako ne treba samostalno tumačiti rezultate, nego se konkretni serološki test vrši samo uz uput lekara, a rezultati se tumače samo od strane izabranog lekara.

I umesto zaključka: redovna kontrola pluća i celokupnog respiratornog sistema nakon preležane Covid infekcije predstavlja nužnost, bez obzira što se osoba može osećati zdravom i spremnom za povratak redovnim životnim navikama.