Učitavanje...

Prevencija

Zašto su važni redovni pulmološki pregledi?

  • Da bismo utvrdili sve faktore rizika i omogućili primarnu prevenciju.
  • Da bismo otkrili već nastale promene i poremećaje u plućnoj funkciji, i sprovodili sekundarnu prevenciju.
  • Da bismo odredili najadekvatnije postupke i terapijske mere za svaku osobu.

Šta je cilj mera koje se preduzimaju?

  • Potpuna eliminacija i značajna modifikacija štetnih faktora rizika.
  • Zaustavljanje progresije promena koje su već nastale na plućnom sistemu.
  • Omogućavanje kvalitetnijeg života sebe i porodice i produženje životnog veka.